Vote for a website Quotes On Life In Marathi | Love Quotes In Marathi For Boyfriend,Girlfriend | Heart Touching Love Quotes In Marathi
Type Here to Get Search Results !

Hollywood Movies

Quotes On Life In Marathi | Love Quotes In Marathi For Boyfriend,Girlfriend | Heart Touching Love Quotes In Marathi

0

 नमस्कार मंडळी , प्रेम म्हंटली कि रुसवा फुगवा आलाच ,एकदा  का प्रेमात भांडण झाल तर ते पूर्वरत करायला खूप कसरत करावी लागते , आम्ही तुमची तीच  कसरत कमी करण्यासठी व  आपल्या प्रीयकरला, प्रियसीला मानवण्यासाठी आम्ही  हा Quotes On Life In Marathi | Love Quotes In Marathi For Boyfriend,Girlfriend | Heart Touching Love Quotes In Marathi, स्टेटस  लेख घेऊन आलो आहोत . जर तुमची प्रियसी रुसली असेल तर तिला नक्की हा स्टेटस शेअर करा .


Quotes On Life In Marathi | Love Quotes In Marathi For Boyfriend,Girlfriend | Heart Touching Love Quotes In Marathi

 

marathi love quotes
marathi love quotes🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तू आपल्या प्रेमाची🙏 इज्जत कर , लोक तर प्रेमावर 😔हसतात.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹जास्त नाही बोलणार पण , जर माझ्या आई -वडीला नंतर कोणी असेल तर फक्त तूच😘😘.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जर मला वाटलं कि, मी तुझ्यावर  Only me वाली  Privacy 😉लाऊन देऊ शकतो😄😄.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


Quotes On Life In Marathi
Quotes On Life In Marathi


सोडून जातात👾 लोकं नातं बनवून , जे कधीच सुटू 👏नाही शकत ती साथ आहेस तू👈💔.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


मानलं कि मन💟माझं समुद्र 🐋🐋आहे पण , तुझी शप्पत त्यामध्ये एक पण मासा ❎❎नाही😉.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


खूप प्रेम 💖येत तिच्यावरती जेव्हा ती रडत रडत💧💧 सांगते ...... खूप मार👋👊 खाशील जर मला सोडून गेला तर😍😍😍.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


स्वप्न नको बनवूस मला ते पूर्ण नाही होत😇 , सावली बनव मला कधी साथ💝 नाही सोडत.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

girlfriend
girlfriendतुझ्या 💖प्रेमाने तर शिकवलंय I Love You😍 बोलायचं नाहीतर , शाळेत कधी A ,B , C , D , सुद्धा आली नाही😁😁.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जी नहीं भरता तुम्हारी 📷तस्वीर 👸👈से, मांग लूंगा तुम्हे 👐तकदीर से.😉


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जीवनात फक्त दोनच नशे करा , जगण्यासाठी यार 💪आणि मारण्यासाठी 💑प्रेम.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


अगर आपसे कोई 👈सवाल करू ,आप हमे जवाब 🙆क्या दोंगे.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


दुनियेत🌍 लोक भरपूर आहेत पण, माझ्यासाठी तुझं👫 असंन सगळं आहे.

call girlfriend relationship
call girlfriend relationship


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


एक तू👰 आणि तुझा प्रेम 💝माझ्यासाठी खूप 👄आहे


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


ज्या वेळेस ह्या डोळ्यांना👀 तू दिसतेस ना , त्यावेळेस दिवस कोणता पण असू तो सन होऊन जातो👸. 


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


प्रेम करा 💕तर खरं , नाहीतर एकटे 💁राहा.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


खूप चांगले असतात ना ते नाते💑 ज्यांच्यावर ,काही हक्क पण नसतो आणि शक 😇😇😇😇पण नसतो.

Heart Touching Love Quotes In Marathi

Heart Touching Love Quotes In Marathi

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तुने मला 🔍शोधलं कि, मी तुला 👸👈शोधलं मला सांग please🙏.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जेव्हा एखादी मुलगी👩 बोलते तुम्हाला पगलू 👎तर , समजून जा मामला सेट आहे😜😜.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


माहित नाही कि कोणता Virus 😜आहे तुझ्या आठवणीमध्ये तुझा विचार करताच मन💖 लगेच Hang होऊन जातंय😇😇😇.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तुला रात्रभर🌜 लिहित 📝असतो , जशे माझे खूप परीक्षा असतील😄😄.

love quotes in marathi
 love quotes in marathi


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


एक दुसऱ्या सारखं होण 💏 गरजेचं नाही , पण एक दुसऱ्यासाठी 💕कायम जगणं गरजेचं 🙌🙌आहे.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


आपलं पण वेगळच प्रेम 💛आहे, भांडण पण करतो तुझ्याबरोबर👭 आणि मरतो पण तुझ्यावर💑💝💝.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


मी दिवसभर किती चेहऱ्यांना👨👩👦👱 बघतो पण, रात्री फक्त तुझाच👸 चेहरा का ❓आठवतो.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


आंखो👀 से न दूर, लेकीन दिल💖 के तू पास हे ,सपनो में 😴आते हो रोज, फिर भी  दिल 😩उदास हे.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जीवनात फक्त दोनच ✌नशे करा , जगण्यासाठी यार 👬आणि मारण्यासाठी प्रेम💑.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

marathi shayari
 marathi shayari


मला जास्त काही नको फक्त माझ्या 👰लग्नाच्या Card वरती तुझं 👸💖नाव पाहिजे😍😍😘😘.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


कोणासोबत तरी खरं 💏💕प्रेम करून बघा , मन तुटेल पण प्रेम💞💞 नाही.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


माहित नाही ती👸 कोणत्या गोष्टीवर नाराज 😔आहे , स्वप्नात भेटते तरी बोलत नाही💤💤


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


खरं प्रेम 💕💑कधीपण डोळ्याने👀 बोलतात.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


येक पगली 👸सिंदूर जरी नसेल❎ माझ्या नावाचा तरी चालेल, पण टैटू ⛯बनवला तरी चालेल😇😇.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जेव्हा एखादी मुलगी👧 तुम्हाला बोलेल  पगलू💋 त्यावेळेस समजून घ्या, कि टाका💑 फिक्स आहे.✅

love in marathi,
 love in marathi,


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


ऐक तू माझं मन💖 दु:खवत जा 😓पण, कधी मला विसरायची 💔गोष्ट करू नकोस🙏.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जाणू💕 येक ना थोड्या मोठ्या★ गोष्टी बोलत जाना😍 , कारण माझं मन नाही भरत तुझ्या सोबत बोलून😘😘

😘.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जर तू✅ दूरदर्शन ची एंटीना 📺असली असती तर ,तुला फिरवून फिरवून सेट केलं असतं😝😜😜.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जो पर्यंत प्रेमात 💘💘वेडेपणा नसतो, तो पर्यंत तो प्रेम💥💥💥 नसतं.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तूच आहेस सुरुवात👰 👈तूच आहेस शेवट👰, माझा रागही 👸👈तू आणि प्रेमही 💓👸👈👈👈तूच.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जर तू  साथ 👫आहेस तर सगळं काही 🙌🙌खास आहे.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

shayari marathi
shayari marathi

marathi quotes on relationship

तू ऐकत नाहीस ❎पण माझं मन 💘तुला रोज I LOVE YOU😘😘 बोलतं


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जीना जैसे ❎ दुशवार 🙌🙌हो गया, उफ्फ्फ्फ  बेवज़ह 💞💞💞प्यार हो 😍गया.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तुम्ही प्रेमाचं💝 सौदा पण वेगळाच करता, फक्त हसून😄😀 देता आणि तुमचं बनवून 💑टाकता.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


मी तर फक्त तीचं मन 💝💝चोरी केलतं  , पण आता ती वेडी माझं आडनाव 🎷🎷चोरी करण्याच्या  Plan मध्ये

 आहे😂😂😂


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


ह्रदयाचे ठोके 💙💙💓केव्हा वाढतात जेव्हा ती Like 👍च्या बटनावर Love💘 चा Reaction देते😊.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
खुश राहण्यासाठी🙌 जास्त काही नाही लागत🔺 फक्त एक Special 👸मानसाची साथ लागते😍😍😍.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


फक्त तूच माझी होऊन 👸 जा हेच माझ्यासाठी खूप 👏👐आहे.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


सिगरेटवाल्या कडून उधार आणि सुंदर👸👈 मुलीबरोबर प्रेम💕 किती पण थांबवा✋ शेवटी होतोचं✅.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


प्रेमाला💝 नेहमी  Sorry बोलायला पसंद 😋असतं , आणि अंहकारला नेहमी Sorry😕 ऐकायला आवडतं🙏.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


मी एकटा 🙅👈नाही कारण, माझ्यासाठी जीव देणारे मित्र 👬 अजून जिवंत💣 आहेत.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


एक ती आहे❎ जी माझ्या गोष्टी समजत 😕नाही, आणि इकडे लोकं माझं  Status✅✅ वाचून वाचून वेडी

 झालीत😁😁😁😁.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


बोलणारे काही पण❌ बोलतील मला फक्त तुझ्यावर 🌹🌹🌹प्रेम करायच आहे✔.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


प्रेम💕 व्हावं तर नशिबात ,नाहीतर मनात💟💟 तर सगळ्यांच्या असतं✅.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जिथ पर्यंत तू आहेस👸💖 , तिथ पर्यंत माझं 🚶🚶🚶प्रवास आहे⛔.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


कोण सांगत कि वेळ ⏰खूप लवकर जात , कधी कोणासाठी ✅थांबून तर बघा✋.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


💛ह्रदयाची तार 💕जुळली कि आठवण👫 येतेच.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तू कर मला Ignore 😕पण, I Love U 💝💝💝More And More.😍😍


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तूच माझ स्वप्न 👰आहेस, ज्याला मी कोणत्याही 💪परिस्तिथीत पूर्ण 🙌🙌करणार आहे🔯.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


आज परत प्रेम💝करायचं पण, फक्त 💑💑💑तुझ्याबरोबर


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


फक्त तुझ्यावर 👸 संपून जातं ,माझं प्रेम💖 हि आणि राग हि💥💥.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


सोडून जातात लोकं 👎👫नातं बनवून , जे कधीच सुटू ❎शकत नाही ती साथ 💑आहेस तू.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


बात कुछ ओंर थी, कुछ 😱ओर हो गई 👀आंख-हि-आंख में तमाम 👼रात हो गयी.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


🙌तुमच्यासाठी कोणत्याही पातळीपर्यंत 🈲झुकणारे लोकं, तुमच्यावर केवळ प्रेमच💘 नव्हे तर ,आदरदेखील🙏 करतात.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


जिच्यासाठी माझ्या डोळ्यात 👀 पाणी  💦तिचं माझी राणी 👸👑.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


मी 👦सध्या कोणताही राजा 👑नाही पण, तुला Promise 👐देतो तुला राणी👸 सारखं ठेवेन😊.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


खऱ्या💗💖 प्रेमाची हि तर ओळख असते, भांडण👿 करतील पण एक दुसऱ्या बगेर जगू नाही शकत😍😍😘.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


सगळे👆 तुझ्यावर प्रेम करतात😍😍 फक्त तुझी साथ 👏👏घेण्यासाठी पण ,मी तुझ्यावर💕💕 प्रेम करतो तर 👉तुला साथ देण्यासाठी. 

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तिने सांगितलं दाखव तुझा ✋हात , मी तुझ्या कुठल्या 🙍रेषेत आहे ,,,,, मी सांगितलं तू माझ्या हातात❎ नाही तर माझ्या मनात 😘😘💕आहेस.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


असं ऐकलय 👂कि तुझ हसणं गायब झालय👉👩 , तू म्हणशील तर परत तुझ्या जवळ येऊ😕😕.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


चाय चा पहिला☝ घूंट  तिच्या  नावाचा 👉👧, बाकी चाय तिच्या मैत्रिणीच्या👭👭 नावावर हाच तर  प्रेम  आहे💑💑.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


दर 😗वेळेस तिच्या बद्दल विचार करणं👰, तोच तर प्रेमाचं💕☝ पहिला टप्पा असतो🙏🙏.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


आज ☝परत ह्रदयात💗 Notification आली आहे🔔 ,प्रेम Update झालाय वाटतं😍😍.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


मरण्यासाठी 👍खूप कारणं आहेत , पण जगण्यासाठी👉👰 फक्त तू.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तुझ्या Lovely,Lovely,Smile 😍😍😘ने माझ्या वर जो Effect 💥💢केलाय , मी सगळ्यांना Reject ❌करून Select फक्त तुला केलाय😍😍 .


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


असं तर या मनात 💖खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, पण एका शब्दात सांगितलं तर, माझी शेवटची 👉💃इच्छा फक्त तूच आहेस😘😍😍.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तुला बघितलं👉 कि माझे डोळे 👀DSLR बनून जातात📷, फक्त तुझाच चेहरा 👸दिसतो बाकी सर्व Blur🙈🙈 होऊन जात.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तुला 👉तर सवयच आहे😏 ,मन दुखवायचं, माझी पण जिद्द आहे तुलाच दुल्हन 👰👰बनवायचं


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


सगळ्या👏 तहान पाण्याने💧💧 नाही, तर काही तुझ्या 😍😍प्रेमाने सुद्धा जाते.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


लोक 👆म्हणतात कि प्रेम💓 एकदाच होतं, पण मला तर तिच्यासोबत परत परत होतं💁💁.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


मन 😇तर तेव्हा भरतं जेव्हा, एखादा मित्र 👬म्हणतो ,अरे हा तर आज पण पागल😍😍 आहे तिच्यासाठी.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


दरवेळेस ✋😔माफी मागतो म्हणून, हे नको समजूस कि चुकी ❌माझी आहे फक्त, तुला गमवायची😰😰 भीती वाटते.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


हे जे 💥💥आयुष्य आहे ना, तुझ्या विना🏃🏃 अधुरा आहे


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


परत 👈परत विचारल्याने 🙆उत्तर थोडीही बदलणार आहे वेडी , सांगितलं तर तुला आयुष्य 💥आहेस तू माझं😍

😍.

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


कधी 😕असं नाही होऊ शकत कि, आम्ही प्रेम💓 मागू आणि तू मिठी मारून विचारव असून काही😍😍.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


हे मला माहित 💁आहे कि आपण एक दुसऱ्याच्या💥💢💢 नशीबामध्ये नाही आहोत, पण आपलं💘प्रेम दिवसा दिवस वाढतच चाललंय🏃🏃🏃.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तू 👉👧फक्त माझीच आहेस आता तू याला, हक्क 👏समज नाहीतर कब्जा❓.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


मी माझ्या 💕प्रेमात लहान मुलासारखा 👶👶आहे , जे माझं आहे बस माझंच☝ आहे मी दुसऱ्याला का देऊ💁. 


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


तू माझी👉👸 नाहीस पण🚫, का कधी कधी वाटतं त्या सगळ्यांच तोंड फोडू 👊👊जे तुझ्या सोबत बोलतात😡😡.

marathi quotes on relationship
मांडळी तुम्ह्लाल आमचा हा Quotes On Life In Marathi | Love Quotes In Marathi For Boyfriend,Girlfriend | Heart Touching Love Quotes In Marathi लेख कसा वाटला कमेंट मध्ये नक्की सांगा .

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies